Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva
som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i
klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer,
utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er,
hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

Det jobbes kontinuerlig med klubbhåndboken, og det er et levende dokument. KLUBBHÅNDBOKEN
ER IKKE HELT FERDIG. Noen kapitler mangler innhold, men inneholder likevel mye nyttig
informasjon. Om du har forslag til temaer som bør omhandles i klubbhåndboken ta gjerne kontakt
med styret på kabk@kabk.net