Vedlagt ligger gjeldende lov for Karmøy Badmintonklubb